Merel


Sinds 2004 heb ik een eigen uitvaartonderneming, daarvoor heb ik lange tijd in de kraamzorg gewerkt.
Een wereld van verschil? Nee, juist vol overeenkomsten! Geboorte en dood zijn beide belangrijke drempels in het leven. Beide raken ons immens.
Lees verder…
Foto: Boy Hazes

Sinds 2004 heb ik een eigen uitvaartonderneming, daarvoor heb ik lange tijd in de kraamzorg gewerkt. Een wereld van verschil? Nee, juist vol overeenkomsten! Geboorte en dood zijn beide belangrijke drempels in het leven. Beide raken ons immens. De intensiteit en emoties bij deze grootse gebeurtenissen zijn hetzelfde. Ik vind het bijzonder om daarbij te mogen zijn, mensen te ondersteunen en daadwerkelijk iets te betekenen in emotionele en praktische zin.
Mijn ervaring in de kraamzorg geeft mij de mogelijkheden om ouders die een kindje verliezen, te kunnen steunen op velerlei vlakken. Ik werk graag met mensen die bewust vorm willen geven aan het afscheid, vanuit welke achtergrond dan ook. Maar ook met mensen die nog niet goed weten wat ze willen en graag geïnspireerd worden. Ik weet dat het afscheid goed moet zijn, omdat je het maar één keer zo concreet doet.

Veel mensen vragen mij hoe ik er toe ben gekomen om dit vak te kiezen… Ik maakte een aantal uitvaarten van zeer dichtbij mee en telkens weer waren dit uitvaarten waarbij er zo weinig persoonlijk was. Het zou een uitvaart kunnen zijn voor iedereen. Ik dacht: hebben we nu iemands leven herdacht, zijn dit de laatste herinneringen die we meenemen in ons eigen leven? Maar op het moment dat een heel dierbaar iemand plotseling sterft, ben je niet altijd goed in staat om te bedenken wat je echt wil. In een sfeer die past bij de overledene, de familie en vrienden. En dat kan heel verstild en ingetogen, of juist groots.Het is op zo’n moment prettig om iemand om je heen te hebben die echt met je meedenkt. Ik merkte dat ik diegene miste bij de uitvaarten die ik zelf meemaakte. Ik leerde het vak bij een uitvaartondernemer en startte daarna mijn eigen bedrijf. Naast deze praktische leerschool bleek mijn achtergrond als kraamverzorgende een gedegen ondergrond te zijn. Ik was immers al jaren gewend om op een heel bijzonder moment bij mensen in hun leven te komen en dat aspect zie ik ook als belangrijkste kwaliteit om mijn vak goed uit te kunnen oefenen. Afstemmen wat er nodig is. Zowel op praktisch als emotioneel gebied.

Samenwerking

In de loop van de jaren heb ik goede mensen om mij heen verzameld met wie ik nauw samenwerk en die vanuit een zelfde benadering en met aandacht uitvaarten begeleiden. Ik laat ze graag zelf aan het woord:

Caroline van Wensen

“Een rustpunt wil ik voor jullie zijn tijdens deze periode waarin veel geregeld moet worden.”
Sinds 2006 werk ik als uitvaartbegeleider. Mijn belangstelling voor dit werk is voortgekomen uit mijn vrijwilligerswerk bij hospice ’t Veerhuis. Ik werk graag voor Merel Westermann. Haar wijze van uitvaarten begeleiden spreekt mij aan: kleinschalig, persoonlijk en betrokken. Net als Merel denk ik actief mee en draag ik ideeën aan. Ik neem zorg uit handen daar waar nodig, maar ik geef ook ruimte om veel zelf te doen.
Geen afscheid is hetzelfde. Samen werken we aan een afscheid dat het beste bij jullie past.

Monique Visser

“Ik hou van het leven”, is het antwoord dat ik geef als mensen mij vragen waarom ik dit werk doe.
Leven en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, een goed afscheid doet leven. Misschien weet je al precies hoe je de uitvaart vorm wilt geven, of heb je nog geen idee. Ik draag ideeën aan en luister naar je wensen, met ruimte en aandacht. Niets moet, (bijna) alles kan.
De kleinschaligheid van Merels onderneming maakt het mogelijk om te werken zoals ik graag wil, persoonlijk en betrokken. Stap voor stap komen tot een mooi passend afscheid, in een sfeer die past bij de overledene en goed voelt voor jullie.

Jolien van der Kooij

“Een uitvaart gaat over het leven…”
Natuurlijk was dit het onderwerp waar Merel en ik het over hadden toen we elkaar in 2005 leerden kennen als vrijwilliger in hospice ‘t Veerhuis in Amsterdam. We herkenden meteen elkaars manier van werken en de basis voor samenwerking was gelegd.
Sinds 1997 begeleid ik uitvaarten en ik zoek daarin naar het eigene, naar de sfeer die past. Ik wil meer betekenen dan ‘doen wat de nabestaanden vragen’. Ik denk mee, draag ideeën aan en zoek actief naar andere mogelijkheden. Op zo’n manier dat het voor jullie een afscheid wordt waar je met liefde aan terugdenkt.

Publicaties

Achter elke rouwadvertentie gaat een verhaal schuil. Dat was de intro van een wekelijkse rubriek in het Parool waarin Mickelle Haest de verhalen optekende van Amsterdamse uitvaartondernemers. Hier kan je de verhalen lezen over uitvaarten die vanuit Merel Westermann Uitvaartbegeleiding werden begeleid.

Reviews

“I had a strong sense of being well looked after, a visual image of golden wings supporting it all and a sense that ‘all was well’; I really felt heard by you. You helped create a calm and supportive environment.”

“Als we mensen in eenzelfde situatie kennen, dan kan ik ze geen groter cadeau geven, dan ze naar jou door te verwijzen.”

“Merel, ik wil je laten weten hoe waardevol het was om met jou te ‘werken aan’ het afscheid. Je was toen en bent in mijn gedachten nog steeds een soort van ‘rust/steunpunt’ in die dagen en dat is enorm waardevol. Ik wil het nooit, nooit meer overdoen, maar als het ooit weer moet, bel ik jou weer op.”

“Merel, ik laat je graag weten dat ik de praktische, maar bovenal empathische wijze waarop Jolien de crematie van Petrie heeft begeleid bijzonder gewaardeerd hebt. Ze heeft ons precies de nodige steun en adviezen gegeven waardoor wij de periode rondom het afscheid als een dierbare herinnering blijven koesteren.”

“Geweldig hoe jullie iedereen ruimte en aandacht hebben gegeven om te doen wat onvermijdelijk was. Ik heb bijzonder veel respect voor de samenwerking. Wij prijzen ons zeer gelukkig en voelen ons bevoorrecht dat jullie ons hebben begeleid en ondersteund. Onze dank is heel erg groot.”

“Allen van de dichtbij betrokkenen vinden dat je de uitvaart op een geweldige, integere en fijn-aangevoelde manier hebt ingevuld. Ook het voortdurend zoeken naar de beste oplossingen én jouw ideeën maakten de uitvaart een bijzondere dag.”

“Merel, ik wil je graag nog eens nadrukkelijk bedanken voor de plezierige en adequate manier waarop je ons hebt begeleid bij de begrafenis van mijn vader. Het was een verademing niet te maken te krijgen met een zakelijk/ formele ondernemer, maar met jou. Wij voelden steeds je betrokkenheid.”

“Jolien begeleidde namens Merel de crematie van mijn schoonvader. Ze was alles wat we nodig hadden: warm, geïnteresseerd, geduldig, daadkrachtig op een zachte manier, pro-actief. Denkt mee, draagt ideeën aan en zoekt actief naar andere mogelijkheden. Dit alles met humor, veel begrip en liefde.”

“Ik denk nog steeds met heel veel liefde terug aan de begrafenis en aan de periode ervoor waarin je ons hebt begeleid. Merel, je hebt geen idee wat een bijzondere dag je ons hebt bezorgd met je advies en je aanwezigheid.”

“Je hebt me de ruimte en vertrouwen gegeven om het te doen op de manier die ik dacht dat goed was. Realiseer me nu pas dat ik, vanwege de intimiteit, niet wilde werken met mensen met wie ik geen connectie zou voelen.”